no-img
بازار فایل

مدیریت تحصیلات عالی | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو مدیریت تحصیلات عالی | بازار فایل
DOC
نقش زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی

نقش زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی


اندونزی.. ۲ زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی.. ۲ مقدمه: ۲ فرصتهای شغلی: ۴ مشارکت در آموزش و پرورش: ۸ نقش زنان در آموزش و پرورش: ۱۱ « زنان در مدیریت آموزش عالی » ۱۴ محدودیت های موجود در مقابل پیشرفت زنان در مدیریت : ۱۶ مدودیت هایی برای مشارکت زن ها درمدیریت آموزش عالی : ۱۹ شرایط لازم برای مشارکت زنان درمدیریت آموزش عالی : ۲۰ نتیجه گیری : ۲۵ اندونزی زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی ماریا سیتا دارما اگر به خود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 540   نویسنده : milinoor
DOC
نقش زنان نیجریه در مدیریت تحصیلات عالی

نقش زنان نیجریه در مدیریت تحصیلات عالی


نیجریه. ۳ نقش زنان درمدیرت آموزش عالی کشور نیجریه. ۳ مقدمه: ۳ جدول I 7 جدول II 8 عواملی که در نیجریه دسترسی زنان به آموزش اثر منفی دارند. ۸ جدول III 9 عواملی که مانع پیشرفت علمی‌و فوق تخصصی زنان می‌شوند. ۹ جدول IV.. 10 مفهوم حضور زن در دست یابی به مدیریت: «زن بودن در حوزه موفقیت مدیریتی به چه معناست؟» ۱۰ جدول V.. 11 غلبه بر زنانگی زن و دستاوردهای شغلی.. ۱۱ جدول VI 12 مهارتهای مختلفی که زنان می‌توانند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 468   نویسنده : milinoor