no-img
بازار فایل

مدیریت | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو مدیریت | بازار فایل
DOC
مشارکت کارکنان در ارزشیابی عملکرد خودشان

مشارکت کارکنان در ارزشیابی عملکرد خودشان


تاریخچه مطالعاتی (۱) ۴ بیان مسئله(۲) ۷ چهار چوب نظری(۳) ۸ فرضیات تحقیق(۴) ۸ اهداف مطالعاتی(۱) ۱۰ حدود مطالعاتی(۲) ۱۰ اهمیت مطالعاتی (۱) ۱۱ برهان مطالعاتی (۲) ۱۱ تعریف اصطلاحات(۱) ۱۲ ارزشیابی عملکرد ۱۶ انواع ارزیابی. ۲۱ ارزیابی سرپرست مستقیم ۲۲ روشهای ارزیابی. ۲۴ رضایت شغلی. ۲۸ عوامل تعیین کننده رضایت شغلی. ۲۹ اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان. ۳۲ شیوه ابراز نارضایتی. ۳۳ نحوه اجرای مشارکت کارکنان ارزشیابی عملکرد ۳۶ جدول ارزیابی مقیاس درجه بندی گسسته برای هفت نفر ۳۹ رسش تحقیق() ۴۲ طرح تحقیق() ۴۲ فن تحقیق( ) ۴۳ طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 643   نویسنده : milinoor
DOC
مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

مهارت شغلی مدیر آموزشگاه


مقدمه                                                                                                                            ۱ فصل اول                                                                                                                    ۳ ۱ ) توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن ؛                                                               ۳ ۱/۱ ) آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن ( سیستم های باز و بسته و کارکردهای آن ها )؛       ۴ ۲/۱ ) آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیررسمی ؛       ۹ ۳/۱ ) شناسایی سبک های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها ؛                                   [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 438   نویسنده : milinoor
DOC
چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند ؟

چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند ؟


چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند؟ ۳ ۱- کارکنان دلایل و ضرورت انجام دادن کار را نمی دانند. ۴ راه حلهای مدیر برای پیشگیری: ۴ ۲- کارکنان چگونگی انجام دادن کار را نمی دانند. ۵ راه حلهای مدیر برای پیشگیری: ۶ ۳- کارکنان نمی دانند انجام یافتن چه کاری از آنها مورد انتظار است. ۸ ۴- کارکنان فکر می کنند راهکار مورد نظر مدیر مؤثر نیست. ۹ راه حلهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 440   نویسنده : milinoor
DOC
روابط عمومی در پتروشیمی

روابط عمومی در پتروشیمی


چکیده ۳ شرایط و تحصیلات روابط عمومی. ۴ ویژگی های شخصیتی در افراد روابط عمومی ها : ۴ کارگزار روابط عمومی موظف به فعالیت در درون وبرون سازمان می باشد. ۵ پتروشیمی در یک نگاه ۷ واحد امور فرهنگی و تبلیغات.. ۸ واحد سمعی و بصری.. ۸ واحد ارتباطات.. ۹ واحد تشریفات.. ۹ واحد انتشارات.. ۹ شرح وظایف کارآموز «مرادطلب» درمجتمع پتروشیمی. ۱۰     روابط عمومی در پترو شیمی   شایسته مراد طلب دانشجوی رشته روابط عمومی(خمین) کارآموز پتروشیمی (روابط عمومی ) سرپرست : جناب آقا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 441   نویسنده : milinoor
پایان نامه بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

پایان نامه بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان


فهرست مطالب   فصل اول : کلیات تحقيق 1-1 مقدمه......................................................................................................................................................... 2 1-2- فرضيه هاي تحقيق.............................................................................................................................. 4 1-3-هدف تحقيق............................................................................................................................................ 4 1-4-هدف تحقيق............................................................................................................................................ 5 1-5-محدو1ديت ها و مشكلات تحقيق ................................................................................................... 6 1-6-تعريف1 واژه ها و اصطلاحات............................................................................................................. 6   فصل دوم ادبيات موضوع 2-1-تاريخچه موضوع...................................................................................................................................... 9 2-2-تعريف مديريت........................................................................................................................................ 10 2-3-اهميت مديريت....................................................................................................................................... 11 2-2-مدير و مديريت موفق و موثر.............................................................................................................. 11 2-5-منابع قدرت توليد به دو دسته تقسيم مي شود............................................................................ 11 6-2-سطوح مديريت........................................................................................................................................ 12 مهارتها ي مديريتي........................................................................................................................................... 13 نقش هاي مديريتي........................................................................................................................................... 14 مديريت مشاركتي............................................................................................................................................. 15 فلسفه مديريت مشاركتي................................................................................................................................ 15 پيش نيازهاي نظام مشاركت.......................................................................................................................... 16 مزاياي حاصل از مديريت مشاركتي............................................................................................................. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژوئن / 2016   بازدید : 967   نویسنده : حامد