no-img
بازار فایل

مسموميت و درمان | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو مسموميت و درمان | بازار فایل
DOC
کومارین

کومارین


۱-۱-۱- کومارین ۲ ۱-۱-۲- سمیت کومارین ها ۲ ۲-۱ - وارفارین ۳ ۱-۲-۱- تاریخچه وارفارین ۴ ۱-۲-۲- نام آیوپاک‌: ۵ ۱-۲-۳- مکانیسم عمل: ۶ ۱-۲-۴- استفاده از وارفارین به عنوان آفت کش: ۶ ۱-۲-۵- اثر دارویی وارفارین: ۷ ۱-۲-۶- اثرات وارفارین با گیاهان: ۸ ۱-۲-۷- مسمومیت و درمان ۸ ۱-۲-۸- نحوه ی تجویز و دوز دارو : ۹ ۱-۲-۹- موارد منع مصرف و احتیاط وارفارین ۹ ۱-۲-۱۰- عوارض جانبی : ۹ ۱-۲-۱۱- شرایط نگهداری وارفارین: ۱۰ ۱-۲-۱۲- ضد انعقادهای دیگر: ۱۰ ۱-۳- روش های اندازه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 554   نویسنده : milinoor