no-img
بازار فایل

مشاهده سطحي | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو مشاهده سطحي | بازار فایل
DOC
بررسی و طراحی مبلمان شهری یکپارچه

بررسی و طراحی مبلمان شهری یکپارچه


۱- شناخت فرصتها ونیازها ۹ ۱-۱- جستجوی نیازها : ۹ توسعه تاریخی : ۱۰ مبلمان شهری یکپارچه : ۱۳ ۳- سابقه تاریخی ۱۳ ۱-۳- خیابان وشهر ۱۴ ۱-۱-۳- پیش از انقلاب صنعتی ۱۵ ۲-۱-۳- انقلاب صنعتی وپس از آن ۱۶ ۲-۳- مبلمان شهر ۱۸ ۳-۱- صورت مساله ۲۲ "طراحی کیوسک تلفن برای شهرکهای مسکونی" ۲۳ ۴-۱- برنامه ریزی ۲۴ "جدول زمانبندی اجرای پروژه" ۲۴ ۱-۲- شناخت گروه استفاده گر ۲۴ نیاز : ۲۸ نیازهای اولیه: ۲۸ نیازهای مراتب پایین و بالا: ۲۹ ۱- نیازهای فیزیولوژیکی ۲۹ ۲- نیاز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 600   نویسنده : milinoor