no-img
بازار فایل

مصالح آلومینیومی | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو مصالح آلومینیومی | بازار فایل
تکنولوژی کامپوزیت

تکنولوژی کامپوزیت


فهرست عنوان     صفحه تکنولوژی کامپوزیت           1 کوره های ذوب آلومینیوم را چگونه می سازند؟   2 برخی مزایای مصالح آلومینیومی نسبت به مواد پلیمری P.V.C        5 Reynobond      8 تکنولوژی کامپوزیت: در یک تعریف کلی، کامپوزیت ترکیب سینرژیک دو یا چند ماده است. مقاومت بالای کامپوزیت ها ناشی از الیاف به هم بافته و در کنار هم پیوسته توسط یک پلیمر می باشد. معمول ترین الیاف مقاوم، الیاف شیشه می باشند. الیاف شیشه مورد استفاده اغلب از نوعه شیشه کلاس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / ژوئن / 2016   بازدید : 776   نویسنده : رضا