no-img
بازار فایل

والیبال | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو والیبال | بازار فایل
DOC
والیبال

والیبال


والیبال. ۲ تولد والیبال. ۲ تاریخ والیبال. ۳ والیبال ایران. ۷ لیگ والیبال ایران از آغاز تا امروز ۸ قوانین و مقررات.. ۸ زمین بازی.. ۸ تور ۹ بازی والیبال. ۱۰ توپ.. ۱۰ تیم‌ها ۱۱ داورها و مسئولین.. ۱۱ حرکت توپ در هوا (والی) ۱۱ سرویس... ۱۲ منابع: ۱۳ والیبال والیبال یکی از رشته‌های ورزشی جهانی است که شهرت جهانی خود را مرهون مسابقات المپیک ۱۹۶۴ توکیو است. والیبال در سال ۱۸۹۵ از کشور آمریکا شروع شد ولی انجمن آماتوری والیبال انگلیس و ایرلند شمالی در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 565   نویسنده : milinoor
DOC
والیبال و تاریخچه آن

والیبال و تاریخچه آن


والیبال یکی از رشته‌های ورزشی جهانی است که شهرت جهانی خود را مرهون مسابقات المپیک ۱۹۶۴ توکیو است. والیبال در سال ۱۸۹۵ از کشور آمریکا شروع شد ولی انجمن آماتوری والیبال انگلیس و ایرلند شمالی در سال ۱۹۵۵ تلاش در شناساندن این ورزش به جهانیان کردند. این ورزش در مدارس و باشگاه‌ها پیشرفت شایانی نموده است و همچنان که مردم سعی در شناساندن آن می کنند به شدت رو به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / اکتبر / 2016   بازدید : 704   نویسنده : milinoor
DOC
والیبال

والیبال


والیبال یکی از رشته‌های ورزشی جهانی است که شهرت جهانی خود را مرهون مسابقات المپیک ۱۹۶۴ توکیو است. والیبال در سال ۱۸۹۵ از کشور آمریکا شروع شد ولی انجمن آماتوری والیبال انگلیس و ایرلند شمالی در سال ۱۹۵۵ تلاش در شناساندن این ورزش به جهانیان کردند. این ورزش در مدارس و باشگاه‌ها پیشرفت شایانی نموده است و همچنان که مردم سعی در شناساندن آن می کنند به شدت رو به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / اکتبر / 2016   بازدید : 602   نویسنده : milinoor