no-img
بازار فایل

پا در شنا | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو پا در شنا | بازار فایل
DOC
شنا

شنا


شنای پروانه. ۲ وضعیت بدن:  Body position. 3 اولین بخش آموزش ، عملکر پا : ( Leg Action) 3 عملکرد پا در شنای پروانه. ۴ تمرین های آموزشی. ۷ اشتباه های رایج و روش صحیح آن. ۸ دومین بخش ، عملکرد دست.. ۹ تمرین های آموزشی. ۱۱ " کوتاه اما با اهمیت". ۱۱ سومین بخش آموزش اجرای کلیه حرکات دست و پا و تنفس.. ۱۲ نکات قابل توجه در نفس گیری: ۱۴ تمرین های آموزشی. ۱۵ شنای پروانه       شنای پروانه دومین شنا از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 508   نویسنده : milinoor