no-img
بازار فایل

پشت فیبر | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو پشت فیبر | بازار فایل
DOC
طراحی و ساخت مداری جهت کنترل دما

طراحی و ساخت مداری جهت کنترل دما


طراحی و ساخت مداری جهت کنترل دمامقدمه. ۱ مقدمه. ۲ فصل اول. ۳ آشنایی با مدار. ۳ مشخصات مدار. ۳ شرح کار مدار. ۳ فصل دوم ۶ تشریح مدار. ۶ شماتیک... ۶ پشت فیبر. ۶ قطعات مورد نیاز. ۶ برنامه نرم افزاری.. ۶ برنامه نرم افزاری.. ۱۱ نتیجه گیری.. ۲۱ ضمائم ۲۲ ضمیمه پ.. ۳۸ منابع. طراحی و ساخت مداری جهت کنترل دما مقدمه امروزه مردم جهان در فکر این هستند که چگونه در مصرف انرژی صرفه جویی کند . در نتیجه به فکر ساخت وسایلی کردند که در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 422   نویسنده : milinoor