no-img
بازار فایل

پلی استر | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو پلی استر | بازار فایل
DOC
اثر آماده سازی توسط آنزیم لیپاز بر روی خواص پلی استر گرافت شده با اکریلیک اسید

اثر آماده سازی توسط آنزیم لیپاز بر روی خواص پلی استر گرافت شده با اکریلیک اسید


چکیده ۲ ۱- مقدمه. ۳ ۲- تجربی. ۵ ۲-۱- مواد ۵ ۲-۲- دستگاه ها ۶ ۳- روش ها ۷ ۳-۱- کوپلیمریزاسیون گرافت.. ۷ ۳-۲- آماده سازی با آنزیم ۸ ۴- بررسی اثر آماده ساز بر گرافت.. ۹ ۵- نتایج و بحث.. ۹ اثر PH آنزیم لیپولاز روی عملیات در غلظت ۱% آنزیم و دمای ۰c60 و زمان ۳۰ دقیقه. ۹ اثر دما بر عملیات با آنزیم لیپولاز در غلظت ۱% آنزیم و زمان ۳۰ دقیقه و ۵ PH.. 10 اثر زمان بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 468   نویسنده : milinoor
تکنولوژی جدید در عایقکاری رطوبتی ساختمان

تکنولوژی جدید در عایقکاری رطوبتی ساختمان


فهرست مطالب تکنولوژی جدید در عایقکاری رطوبتی ساختمان  2 چکیده     2 مقدمه     3 عایق رطوبتی قیروگونی      4 ویژگیهای عمومی قیرها:      5 معایب قیر :          6 مزایا:     6 معایب عایق قیروگونی:        6 عایقهای پیش ساخته ( ایزوگام )          7 اجزای تشکیل دهنده عایق پی :           8 اجزای تشکیل دهنده عایق بام :           9 ویژگیهای پلی استر نبافته :    9 ویژگیهای فیزیکی پلی استر نبافته :      10 ویژگیهای فلت الیاف شیشه ( تیشو ) :   11 ویژگیهای فلت الیاف شیشه    11 مزایای عایقهای رطوبتی پیش ساخته:   13 معایب     14 مشخصات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / ژوئن / 2016   بازدید : 773   نویسنده : رضا