no-img
بازار فایل

پنجره | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو پنجره | بازار فایل
DOC
حریق در ساختمان

حریق در ساختمان


۱- ایمنی از حریق در ساختمان. ۴ کلیات... ۴ ۱-۲- اهمیت و ارزش آیین نامه های  محافظت در برابر حریق.. ۶ ۱-۴- تنظیم مقررا ت مناسب و معمول و کوشش برای پیشبرد آنها ۱۰ قدرت حریق و مقاومت ساختمان در برابر آتش سوزی.. ۱۰ ۲-۱   کلیات... ۱۰ ۲-۳-۱-عوامل به وجود آورنده آتش و راههای مختلف خاموش کردن و جلوگیری از آتش سوزی.. ۱۲ ۲-۳-۲- عملکرد آتش در یک فضای محدود. ۱۳ ۲-۳-۳- کنترل هوا و مقدار بار سوخت... [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 541   نویسنده : milinoor