no-img
بازار فایل

چاه | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو چاه | بازار فایل
حمل و نقل در چاه

حمل و نقل در چاه


فهرستعنوان     شماره1-اجزای سیستم باربری       1-1-قسمتهای سطحی          1-1-1-اطاقک بالابر           1-1-2-دکل          1-2-قسمتهای داخل چاه        1-2-1-اسکیپ      1-2-2-قفس         1-2-3-هادیهای چاه            1-3-قسمتهای زیرزمین        1-3-1-بونکر       1-3-2-سنگ شکن 1-3-3-دهانه یا انباره بارگیری           1-3-4-تسهیلات انتقال وسایل و افراد   2-باربری از چاه    2-1-توان بارگیری 2-2-قدرت موتور  3-انواع باربری     3-1-با سطل         3-2-توسط واگن    3-2-1-طرز نگهداشتن واگن در قفس   3-2-2-تعویض واگن          3-اسکیپ            4-توان و راندمان باربری در چاه        4-1-تأثیر توقفها    4-2-اهمیت سرعت            4-3-طریقه هیدرولیکی در باربری از عمق        4-4-پذیرگاه در بابری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / ژوئن / 2016   بازدید : 745   نویسنده : رضا