no-img
بازار فایل

ژئوفیزیک | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو ژئوفیزیک | بازار فایل
DOC
کاربرد ژئوفیزیک در صنعت نفت

کاربرد ژئوفیزیک در صنعت نفت


کاربرد ژئوفیزیک در صنعت نفت ۱ ژئوفیزیک: ۲ ۱-۱- ژئوفیزیک در صنعت نفت ۳ ۱-۲- ژئوفیزیک در اکتشاف معدن ۵ ۱-۲- روابط بین کاوش ژئوفیزیکی وعلوم پایه ۷ ۱-۴- روشهای کاوش ژئوفیزیکی ۸ روش انعکاس امواج لرزه ای: ۹ روش انکسار امواج لرزه ای: ۱۰ روش گرانی سنجی: ۱۱ روش مغناطیسی: ۱۲ روشهای الکتریکی: ۱۳ کاوش به روش رادیوالکتیویته: ۱۴ نمودار گیری چاهی: ۱۵ ۱-۵- کتابها و نوشته های مربوط به ژئوفیزیک عملی ۱۵ ۱-۶- تاریخچه مختصر روشهای ژئوفیزیکی: ۱۸ کاربرد اولیه ژئوفیزیک در اکتشاف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 430   نویسنده : milinoor