no-img
بازار فایل

ژاپن | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو ژاپن | بازار فایل
DOC
حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

حداقل دستمزد و روش های تعیین آن


حداقل دستمزد و روش های تعیین آن. ۲ مقدمه: ۳ ۱- مفاهیم و تعاریف.. ۳ ۲- هدف از تعیین حداقل دستمزد. ۴ مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد: ۵ ۳- تاریخچه حداقل دستمزد: ۵ مقاوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده در مورد حداقل دستمزد. ۶ ۴- ضوابط و معیارهای تعیینو تعدیل و دوره تعدیل حداقل دستوزد: ۸ ۴-۱- ضوابط و معیارهای مطرح شده در توصیه نامه شماره ۱۳۵٫ ۸ ۴-۱-۱- نیاز کارگران و خانواده های آنان. ۸ ۴-۱-۲- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 468   نویسنده : milinoor
پایان نامه نظام آموزشي ژاپن و آمريكا

پایان نامه نظام آموزشي ژاپن و آمريكا


چکیده از زمانی که خط به عنوان یکی از اختراعات بشر پا به عرصه وجود نهاد آموزش و پرورش را نه به عنوان نهاد اجتماعی بلکه به صورت تقلید روز به روز از بزرگسالان،شامل آشنایی با فنون لازم،اسطوره ها وآگاهی عمومی شروع شد.اما از اواخر قرن نوزدهم با افزایش جمعیت و با ششکل گیری و تقویت اندیشه همگانی ،آموزش در قالب نهاده اجتماعی«آموزش و پرورش»تجلی یافت. بدین صورت کار کردهای مختلف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / جولای / 2016   بازدید : 1180   نویسنده : حامد