ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است

روابط بین والدین و فرزندان و تاثیر آن در تربیت

مشاهده پیش نمایش

گزارش تخلف
70,000تومان
0فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
0 فروش 0 دانشجو

<strong>فهرست مطالب</strong>

<strong>بخش اول: </strong>تربیت                           ۲۳-۸
<ul>
<li>تربیت و قلمرو آن</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>پایه‌های اساسی تربیت</li>
<li>اشاراتی کوتاه به مراحل تربیت</li>
<li>اهداف تربیتی</li>
<li>عوامل تربیت</li>
<li>سخن، ابزار تربیت</li>
<li>اسلام و تربیت‌پذیری انسان</li>
<li>نکات عقلی و اسلامی در تربیت‌پذیری انسان</li>
<li>ارزش و اهمیت تربیت</li>
<li>توضیحاتی دیگر در باب هدف تربیت و تعلیم</li>
<li>تربیت و وظائف آن</li>
<li>ویژگیهای تربیت دختران</li>
<li>عالیترین انتساب</li>
<li>بهترین میراث</li>
<li>بروز نتایج تربیت</li>
</ol>
&nbsp;

<strong>بخش دوم: </strong>شخصیت                           ۳۰-۲۴
<ul>
<li>شخصیت چیست؟</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>صفات پایدار</li>
<li>منشا شخصیت</li>
<li>اثبات شخصیت</li>
<li>جوان و محیط اجتماعی</li>
<li>اسلام و صفات شخصیت</li>
<li>شخصیت فرزندان</li>
<li>بشر و خواهش عزت نفس</li>
<li>عزت نفس و آزادگی</li>
<li>مراعات شرف کودک در خانواده</li>
<li>آئین اسلام و عزت نفس</li>
</ol>
<h1>بخش سوم: خانواده و مسائل نوجوانان و جوانان              ۳۹-۳۱</h1>
<strong>بخش اول: تربیت و مسائل عاطفی</strong>
<h2>الف: خانواده و تربیت</h2>
<ul>
<li>وظایف والدین</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>سخنی دیگر درباره نخستین مربی کودک</li>
<li>معلم اول کودک</li>
</ol>
<ul>
<li>پی‌ریزی قواعد زندگی</li>
</ul>
<ol start=”5″>
<li>خانواده و تربیت</li>
<li>شریفترین خدمت</li>
<li>مراقبت‌ها در هفت سال سوم</li>
<li>تمایلات نوجوان و جوان</li>
<li>توجه به نیاز آنان</li>
<li>مهرطلبی آنان</li>
<li>هدایت نوجوان و جوان</li>
</ol>
<h1>ب: نیاز به محبت                             ۴۳-۴۰</h1>
<ul>
<li>جلوه‌های مهرطلبی</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>جدائی‌های طولانی</li>
<li>مهرورزی به هنگام بازگشت</li>
<li>چهره متبسم</li>
<li>چند نکته مهم</li>
</ol>
<h1>بخش چهارم: نقش پدر                       ۵۰-۴۴</h1>
<h2>الف: اخلاق پدر</h2>
<ul>
<li>همدمی با فرزندان</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>در برابر حرف حق</li>
<li>اما سخنی هم با شما</li>
</ol>
ب: بیگانگی با فرزندان
<ul>
<li>جوش کار و تلاش</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>سر در لاک خود</li>
</ol>
ج: نزاع در خانه
<ul>
<li>خانه جهنمی</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>سعادتمندی کانون</li>
<li>گریز از خانه</li>
<li>آثار بد خشونت‌ها</li>
</ol>
<h1>بخش پنجم: نقش مادر                       ۵۴-۵۱</h1>
<h2>الف: اخلاق مادر</h2>
<ul>
<li>مادر و اخلاق اسلامی</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>حوصله مادر</li>
</ol>
ب: مادر و رازهای فرزندان
<ul>
<li>مادر بهترین رازدار</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>چند نکته مهم</li>
</ol>
ج: جنبه‌های مذهبی مادر
<ul>
<li>مادر و مذهب</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>نیاز به ایمان</li>
<li>کنترل روابط</li>
<li>در برابر عبادت فرزندان</li>
</ol>
<h1>بخش ششم:  احساس نابسامانی در خانواده            ۶۲-۵۴</h1>
<h2>الف: تبعیض در خانه</h2>
<ul>
<li>ارجحیت پسر بر دختر</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>در آموزش علم</li>
<li>مساله کار در خانه</li>
<li>مراقبتها در ابراز عواطف</li>
</ol>
ب: تحقیر در خانه
<ul>
<li>جوان و مساله تحقیر</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>انتقادپذیری از فرزندان</li>
<li>چند نکته مهم</li>
</ol>
ج: آزادی فرزندان در خانه
<ul>
<li>جوان و آزادی</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>نوع آزادی</li>
<li>نکته‌ها در کنترل</li>
</ol>
د: احترام والدین
<ul>
<li>سئوالی در ذهن جوان</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>نیکی به پدر و مادر</li>
<li>رعایت حرمت فرزندان</li>
</ol>
<h1>بخش هفتم: نکته‌های مهم در روابط والدین و فرزندان         ۶۵-۶۳</h1>
<ul>
<li>جبران خطای تربیتی</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>وظیفه والدین</li>
<li>توقف رشد عقلی</li>
<li>آسیبهای روحی</li>
<li>زیاده‌روی در محبت</li>
<li>بدترین پدران</li>
</ol>
<strong>بخش هشتم: دومین کلاس تربیت (مدرسه)               ۷۶-۶۶</strong>
<ul>
<li>مدرسه و تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان</li>
</ul>
<ol start=”2″>
<li>همگامی خانه و مدرسه</li>
<li>نقش مدرسه در انتقال ارزشها</li>
<li>رفتارهای مذهبی چگونه تبلور می‌یابد؟</li>
<li>هشیاریهای فرهنگی در پاسداری از سلامت و رشد مطلوب</li>
<li>مهاجمان فرهنگی کیستند؟</li>
<li>هدف مهاجمان فرهنگی چیست؟</li>
<li>رسالت اولیاء و مربیان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی</li>
</ol>
&nbsp;

<strong>بسمه تعالی</strong>

<strong>تحقیقات کاربرد مواد آموزشی:</strong>

<strong>مقدمه:</strong>

تقدیم این تحقیقات به آن معلمان و مربیان و اساتیدی که شغل مقدس تدریس را با همه مشکلات و زحماتش و با توجه به تأثیر والای این وظیفه بزرگ اجتماعی، و با رضایت تمام پذیرفته‌اندو میدانند که اگر امروز قدر کار بزرگ آنها کوچک شمرده شود فردا در برابر رسول و اهل بیت پاکش یعنی مربیان و معلمان والامقام بشری سرافراز و آبرومند خواهند بود.

و در ادامه تقدیم می‌دارم به آن جوانان و نوجوانان برومندی که زحمات معلمان آگاه و دلسوز خود را پاس می‌دارند و وجود آنها را در راه سعادت خود عزیز می‌شمارند و محبت آنها را همیشه در دل پاکشان زنده می‌دارند تا فردا در برابر رسول خدا و اولیای گرامی او عزیز و موجب روشنی چشم استادان خویش باشند.

چنانکه در میان شما رسولی از خودتان فرستادیم تا آیات ما را برای شما تلاوت کند و دلها و نفسهای شما را از جهالتها و زشتیها و آلودگیها پاک نموده به اخلاق و فضایل انسانی رشد و کمال بخشد و همچنین شما را تعلیم کتاب و حکمت دهد و آنچه را که در قدرت و امکان شما نبوده تا بفهمید به شما بیاموزد. بنابراین مرا که خالق و منعم شما هستم همیشه بیاد داشته باشید تا من هم به لطف بیشتر و عنایتهای آینده شما را یاد کنم[۱].

<strong>
</strong>

<strong>بخش اول: تربیت</strong>

<strong>تربیت و قلمرو آن</strong>

تربیت بطور خلاصه عبارت است از پرورش و رشد دادن استعدادهایی که آفریدگار جهان در وجود انسان جهت سعادت و کمال او بودیعت گذاشته است.

با این تعریف اجمالی موضوعات زیر در امر تربیت مورد دقت و توجه قرار می‌گیرد:
<ul>
<li>تربیت‌کننده با داشتن هدف معین و علاقمندی کافی و آگاهی کامل به اهمیت و ارزش تربیت این مسئولیت مقدس را می‌پذیرد.</li>
<li>او از تجربه‌ها و اطلاعات لازم بهره‌مند می‌باشد و از اصول و مبانی تربیت عالم و آگاه و خودش نیز از فضایل اخلاقی و مزایای تربیتی برخوردار است.</li>
<li>تربیت‌کننده نسبت به موقعیت فرد یا افراد مورد تربیت و استعدادهای جسمی و روحی آنها آشنایی کامل دارد و می‌داند که چگونه انسانهایی را برای چه جامعه‌ای باید بسازد.</li>
<li>مربی به وضع و شرایط محیطی که در آن زندگی می‌کند و نیازهای اساسی آینده جامعه خود کاملاً آگاه است و فعالیت خود را متناسب با آن نیازها بکار می‌اندازد.</li>
<li>کار و فعالیت مربی مبتنی بر طرح و برنامه حساب شده و متوجه به هدفهای صحیح و مطلوب جامعه و متکی بر روش متناسب با این هدفها انجام می‌گیرد.</li>
</ul>
[۱] – بقره / ۱۵۱ و ۱۵۲

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روابط بین والدین و فرزندان و تاثیر آن در تربیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader