ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است

ساخت محلولها

مشاهده پیش نمایش

گزارش تخلف
70,000تومان
0فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
0 فروش 0 دانشجو

ساخت محلولها : ۳

۱- محلولهای بافری: ۳

محلول بافر A : 3

۲-۱- محلول بافر B: 3

۳-۱- محلول بافر C: 3

۲- محلولهای االکتروفورز: ۴

۱-۲- محلول بافر تانک یا الکترود: ۴

۲-۲-محلول بافر ژل متراکم کننده (ژل فوقانی): ۴

۳-۲- محلول بافر ژل جدا کننده (ژل تحتانی): ۴

۴-۲- محلول بافر نمونه (× ۵): ۵

۵-۲- محلول آکریل آمید – بیس آکریل آمید: ۵

۶-۲- محلول آمونیوم پرسولفات (APS): 6

۳- محلولهای رنگامیزی ژل پلی آکریل آمید: ۶

۱-۳- محلول رنگامیزی کوماسی بلو G-250: 6

۲-۳- محلولهای رنگامیزی نقره : ۶

۱-۲-۳- معرف ثبوت: ۷

۲-۲-۳- محلول پیش تیمار II : 7

۳-۲-۳- معرف رنگ: ۸

۴-۲-۳- معرف ظهور. ۸

۴- معرف برادفورد: ۸

آماده سازیها: ۸

آماده سازی ژل سفادکس G-50: 9

آماده سازی ژل سفادکس G-200: 9

آماده سازی ژل تعویض یون DE52: 9

آماده سازی کیسه دیالیز: ۹

۲-۵- محلول متیل فنل: ۱۰

روشها: ۱۲

تهیه عصاره از قارچ: ۱۲

۱-۱- هموژنیزاسیون : ۱۲

روش مکانیکی ۲- روش غیر مکانیکی. ۱۲

۲-۱- ممانعت از فعالیت پروتئازهای سلولی با استفاده از محلول PMSF: 13

۳-۱- سانتریفوگاسیون : ۱۳

۴-۱- روش تهیه عصاره : ۱۵

۲- رسوبدهی پروتئینها: ۱۵

۱-۲- اثرات نمک بر روی حلالیت پروتئین ها: ۱۷

۱-۳- روش تغلیظ نمونه : ۲۱

۴- کروماتوگرافی: ۲۱

۱-۴- دسته بندی عمومی کروماتوگرافی : ۲۲

۳-۴- ژل فیلتراسیون. ۲۶

۵-۴- روش تغلیظ نمونه با استفاده از اولترافیلتراسیون : ۳۷

۶-۴- خشک کردن در انجماد: ۳۷

۷-۴- روش کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون سفادکس G-200: 39

۵- اندازه گیری مقدار پروتئین : ۴۰

۶- الکتروفورز در ژل پلی آکریل آمید: (PAGE) 46

۱-۶- PAGE در سیستم بافری ناپیوسته : ۴۷

۲-۶- روش کار الکتروفورز: ۴۸
ساخت محلولها :

۱- محلولهای بافری:

محلول بافر A :

این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mM 50 ،‌۸/۵=PH می باشد که از محلول استوک آن ،‌با غلظت mM200 به طریقه زیر تهیه شد:

مقدار g22/24 تریس بازی وزن شد و با ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. PH این محلول با استفاده از محلول Hcl ،‌۳۷% تا ۸/۵= pH پائین آورده شد. سپس حجم نهایی توسط آب مقطر به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، ۴ بار رقیق شد تا محلول بافر A حاصل شد.

۲-۱- محلول بافر B:

این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mM50 ،‌۸/۶PH= می باشد که همانند محلول بافر A تهیه شد با این تفاوت که کاهش pH محلول تا ۸/۶=pH  صورت گرفت.

۳-۱- محلول بافر C:

این محلول ، بافر فسفات سدیم با غلظت mM10،۸/۶= pH است که از محلول استوک آن با غلظت mM 100به طریقه زیر تهیه گردید:

مقدار g81/35 نمک فسفات دی سدیک و g6/15 نمک فسفات مونوسدیک به همراه ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. سپس pH محلول توسط محلول Hcl، ۳۷% تا ۸/۶= pH پائین آورده شد و با آب مقطر حجم نهایی محلول به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، ۱۰ بار رقیق شد تا محلول بافر c بدست آمد.

۲- محلولهای االکتروفورز:

۱-۲- محلول بافر تانک یا الکترود:

این محلول شامل تریس بازی با غلظت M025/0 و گلایسین با غلظت M192/0 ، با ۳/۸= pH در آزمایشات الکتروفورز بکار گرفته شد. این محلول به حجم یک لیتر به صورت زیر تهیه شد:

مقدار g03/3 تریس بازی و g4/14 گلایسین وزن شده و در یک بشر یک لیتری تا حجم یک لیتر ، آب مقطر به آنها اضافه گردید.

۲-۲-محلول بافر ژل متراکم کننده (ژل فوقانی):

این محلول با غلظت M5/0 تریس بازی ، ۸/۶ = pH به طریقه زیر تهیه شد:

مقدار g 1/6 تریس بازی به همراه ml70 آب مقطر در یک بشر مخلوط شد و با کمک محلول Hcl37%، pH  آن

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساخت محلولها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader