ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است

سرمت متریال

مشاهده پیش نمایش

گزارش تخلف
70,000تومان
0فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
0 فروش 0 دانشجو

چکیده:

<strong>سرمت های مخلوطی از فلز و سرامیک هستند. سرمت از حدود سال ۱۹۳۰ به اشکال مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ولی تا سالهای ۱۹۷۰ کار عملی جدی روی آن انجام نشده بود. این پیوند مولکولی می تواند مابین فلزات مختلفی مانند آهن، کبالت، نیکل و کروم و سرامیک‌های نظیر اکسید، کربور، نیترور، بورور، سیلیکات تشکیل شود. پیوند مولکولی تشکیل شده این فلزات و سرامیک ها بسیار محکم بوده و این مواد دارای خواص ویژه ای می باشند.</strong>

<strong>بسته به نوع فلز و سرامیک ترکیبی، سرمت های متفاوت با خواص متمایز جهت کاربردهای خاص می تواند تشکیل شود ولی تقریباً کلیه سرمتها در خواص ذیل مشترک می باشند.</strong>
<ul>
<li><strong>سختی بسیار بالا</strong></li>
<li><strong>مقاومت در مقابل خوردگی شیمیایی</strong></li>
<li><strong>رفتار مکانیکی مابین فلز و سرامیک</strong></li>
<li><strong>مقاومت حرارتی بالا </strong></li>
<li><strong>مقاومت خوب در برابر خزش</strong></li>
</ul>
<strong>امروزه از فرمول های متنوع تری از سرمت مانند تنگستن کارباید تیتانیوم کاربونیتریدها برای افزایش عمر و کاربری بهتر ابزار برش استفاده می شود. همچنین فلزاتی نظیر آلومینیوم، تیتانیوم، مس و آلومینیوم تیتانیوم بین فلزی که با الیاف یا ویسکرهای کاربید سیلیسیم تقویت شده اند از خود افزایش قابل ملاحظه ای در خواص مکانیکی به ویژه در دماهای بالا نشان می دهند این سرمت های برای سازه های هوا فضای پیشرفته مورد توجه است.</strong>

<strong>در این پروژه تولید سرمت های کاربید تیتانیوم زمینه فولادی مد نظر است و هدف این پروژه افزایش مقاومت به سختی در حرارت بالا می باشد.</strong>

<strong> </strong>

<strong>فهرست مطالب</strong>

<strong>عنوان                                                                                          صفحه</strong>

<strong>فصل اول:تعریف و طبقه بندی سرمت ها</strong>

<strong>۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۱</strong>
<ul>
<li><strong>طبقه بندی……………………………………………………………………………………… ۴</strong></li>
</ul>
<strong>۱-۲-۱- سرمت های با پایه ی کاربید………………………………………………………….. ۵</strong>

<strong>۱-۲-۲-سرمت های با پایه ی کربونیترید………………………………………………………. ۵</strong>

<strong>۱-۲-۳-سرمت های با پایه ی نیترید…………………………………………………………….. ۶</strong>

<strong>۱-۲-۴-سرمت های با پایه ی اکسید……………………………………………………………. ۶</strong>

<strong>۱-۲-۵- سرمت های با پایه ی بوراید………………………………………………………….. ۶</strong>

<strong>۱-۲-۶- سرمت های محتوی کربن……………………………………………………………… ۶</strong>

فصل دوم : تکنیک های ساخت وتولید سرمت

<strong>۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۷</strong>

<strong>۲-۲-آماده سازی پودر………………………………………………………………………………. ۹</strong>

<strong>۲-۳-زینترینگ…………………………………………………………………………………………. ۹</strong>

<strong>۲-۳-۱-مکانیزم زینترینگ فاز مایع………………………………………………………………. ۱۱</strong>

<strong>۲-۳-۲-کوره ها………………………………………………………………………………………. ۱۲</strong>

<strong>۲-۴-پرس کاری سرد بصورت ایستا……………………………………………………………. ۱۳</strong>

<strong>۲-۵- عمل فشارش هیدرواستاتیک(همه جانبه)سرد…………………………………………. ۱۶</strong>

<strong>۲-۵-۱-امتیازها و معایب…………………………………………………………………………… ۱۷</strong>

<strong>۲-۶- روش اکستروژن گرم برای مخلوط های پودری سرمت……………………………. ۲۱</strong>

<strong>۲-۷-نورد پودر……………………………………………………………………………………….. ۲۲</strong>

<strong>۲-۸-ریخته گری دوغا بی………………………………………………………………………….. ۲۵</strong>

<strong>۲-۹-فرایند قالبگیری تزریقی(</strong><strong>MIM</strong><strong> )…………………………………………………………. 27</strong>

<strong>۲-۹-۱-کاربردها و مزایای فرایند </strong><strong>MIM</strong><strong> برای سرمت ها………………………………… ۲۸</strong>

<strong>۲-۱۰-فشرده سازی داغ ایستا…………………………………………………………………….. ۳۱</strong>

<strong> ۲-۱۱- پرس ایزواستاتیک گرم (</strong><strong>HIP</strong><strong>)……………………………………………………….. 33</strong>

<strong>۲-۱۲-اکستروژن گرم شمش های سرمت……………………………………………………… ۳۵</strong>

<strong>۲-۱۲-۱-روش ها……………………………………………………………………………………. ۳۵</strong>

<strong>۲-۱۲-۲-کاربرد……………………………………………………………………………………… ۳۶</strong>
<ul>
<li><strong>ترکیب زینترینگ- فشرده سازی ۳۸</strong></li>
</ul>
<strong>۲-۱۳- تراوش………………………………………………………………………………………… ۴۰</strong>

<strong>۲ -۱۴ – اتصال و ریز ساختار:</strong>

<strong>۲-۱۴-۱- اتصال……………………………………………………………………………………… ۴۴</strong>

<strong>۲-۱۴-۲-انحلال پذیری……………………………………………………………………………. ۴۴</strong>

<strong>۲-۱۴-۳-رطوبت…………………………………………………………………………………….. ۴۵</strong>

<strong>۲-۱۴-۴-ریز ساختار……………………………………………………………………………….. ۴۶</strong>

<strong>۲-۱۴-۵ -آرایش موقعیت‌های‌سرمت‌برای بهبود مقاومت در مقابل تغییر شکل و تافش شکست ۴۷</strong>

فصل سوم :انواع سرمت ها وکاربردهای آن

<strong>۳-۱ </strong><strong>–</strong><strong> سرمت های اکسیدی</strong>

<strong>۳-۱-۱ – مقدمه ……………………………………………………………………………………… ۵۰</strong>

<strong>۳-۱-۲ – سرمت های اکسید- سیلیکون……………………………………………………….. ۵۰</strong>

<strong>۳-۱-۳ – سرمت های اکسید آلومینیوم…………………………………………………………. ۵۱</strong>

<strong>۳-۱-۴ – سرمت های اکسید منیزیم…………………………………………………………….. ۵۳</strong>

<strong>۳-۱-۵ – سرمت های اکسید بریلیوم……………………………………………………………. ۵۴</strong>

<strong>۳-۱-۶ – سرمت های اکسید زیرکونیوم……………………………………………………….. ۵۴</strong>

<strong>۳-۱-۷ – سرمت های اکسید توریوم……………………………………………………………. ۵۵</strong>

<strong>۳-۱-۸ – سرمت های اکسید اورانیوم………………………………………………………….. ۵۵</strong>

<strong>۳-۱-۹- سرمت های محتوی دیگر اکسیدها………………………………………………….. ۵۷</strong>

<strong>  ۳-۱-۱۰- سوپر هادی دمای بالا با زمینه فلزی…………………………………………….. ۵۸</strong>

۳ -۲ – سرمت های کاربید و کربونیترید

<strong>۳-۲-۱ – مقدمه ……………………………………………………………………………………… ۵۸</strong>

<strong>۳-۲-۲ – سرمت های کاربید تیتا نیم متصل به نیکل……………………………………….. ۶۱</strong>

<strong>۳-۲-۳ – سرمت های کاربید تیتا نیم متصل به فولاد……………………………………….. ۶۲</strong>

<strong>۳-۲-۴-</strong> <strong>مقایسه ی کاربیدهای متصل به فولاد که قابلیت عملیات حرارتی دارند با کاربید تنگستن متصل با کبالت……………………………………………………………………………………………………………… ۶۴</strong>

<strong>۳-۲-۵- مقایسه ی سرمت های کاربید  متصل به فولاد با دیگر مواد مقاوم در برابر سایش      </strong>

<strong>۳-۲-۶ – سرمت های کاربید  با آرایش های مختلف اتصال فولادی…………………… ۶۵</strong>

<strong>۳-۲-۷ – ساختن سرمت های کاربید تیتا نیم متصل به فولاد…………………………….. ۶۷</strong>

<strong>۳-۲-۸ – سخت کردن سرمت ها با اتصال فولاد……………………………………………. ۶۸</strong>

<strong>۳ -۲ -۸ -۱ – </strong><strong>ماشینکاری و سایش…………………………………………………………………. ۶۸</strong>

<strong>۳-۲-۹- سرمت های کربونیترید تیتا نیم………………………………………………………… ۶۹</strong>

<strong>۳-۲-۹-۱ – ویژگی ها……………………………………………………………………………… ۷۲</strong>

<strong>۳-۲-۹-۲-کاربردها…………………………………………………………………………………. ۷۵</strong>

<strong>۳-۲-۱۰ – سرمت های کاربید تنگستن متصل به فولاد……………………………………. ۷۵</strong>

<strong>  ۳-۲-۱۱ – سرمت های کاربید کروم…………………………………………………………. ۷۶</strong>

<strong>  ۳-۲-۱۱-۱ – کاربردها و ویژگیها…………………………………………………………….. ۷۷</strong>

<strong>۳-۲-۱۲ – دیگر سرمتهای بر پایه ی کاربید…………………………………………………… ۷۹</strong>

<strong>۳-۲-۱۳- سرمت های کاربید سیلیسیم </strong><strong>–</strong><strong> آلومینیوم…………………………………………. ۸۰</strong>

<strong>۳-۲-۱۴- سرمت های کاربید آلومینیوم </strong><strong>–</strong><strong> بور……………………………………………….. ۸۱</strong>

<strong>۳ -۳ – سرمتهای بورید  </strong>

<strong>۳-۳-۱ – مقدمه ……………………………………………………………………………………… ۸۳</strong>

<strong>۳-۳-۲ – سرمت های بورید زیرکونیوم………………………………………………………… ۸۵          ۳ </strong><strong>–</strong><strong> ۳ -۳ – سرمتهای بورید تیتانیم…………………………………………………………………۸۶  </strong>

<strong>۳ -۳ -۴ – </strong><strong>سرمتهای بورید مولیبدن</strong><strong>………………………………………………………………….. ۸۷</strong>

<strong> ۳-۳-۵ – دیگر سرمتهای نسوز(دیرگداز)…………………………………………………….. ۸۸</strong>

<strong>۳-۳-۵-۱ – سرمتهای نیتریدی و کربونیتریدی ………………………………………………. ۸۸</strong>

<strong>فصل چهارم:روش تحقیق</strong>

<strong>۴ -۱ </strong><strong>–</strong><strong> مقدمه……………………………………………………………………………………………۹۲</strong>

<strong>۴ -۲ – تولید سرمت های کاربید تیتانیوم زمینه فولاد ریل……………………………………..۹۲</strong>

<strong>۴-۳- تولید سرمت های کاربید سیلیسیوم- آلومینیوم……………………………………………….۹۲</strong>

<strong>فصل پنجم: نتایج وبحث</strong>

۵-۱- مقایسه مقاومت به سایش نمونه سرمتی با نمونه <strong>AL-Si</strong> و <strong>Al</strong> خالص…………………..۹۴٫

<strong>۵-۲- مقایسه خواص مکانیکی </strong>AL<strong> خالص و</strong>AL-Si<strong> با سرمت کاربید سیلیسیم – آلومینیوم……..۹۵٫</strong>

&nbsp;

&nbsp;

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong>فهرست اشکال</strong>

<strong>عنوان                                                                                                                      صفحه</strong>

<strong>شکل۱٫روشهای متالورژی پودر تولید سرمت و کاربیدهای سمانته………………………. ۸</strong>

<strong>شکل۲ .پرسکاری سرد بصورت ایستا با(</strong><strong>a</strong><strong>)پرس معمولی از دو طرف (</strong><strong>b</strong><strong>)پرس با فک</strong>

<strong>ثابت.  ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴</strong>

<strong>شکل۳٫بازگیری سیکل پرس با کنترل کردن حرکت قالب (با لا وپایین فشار )……….. ۱۴</strong>

<strong>شکل۴ .شمایی ازمخزن پرس هیدرواستاتیک سردبا یک قالب پودر در روش کیسه ی </strong>

<strong>مرطوب…………………………………………………………………………………………………… ۱۹</strong>

<strong>شکل۵ .شمایی از تجهیزات پرس هیدرواستاتیک روش کیسه ی خشک……………….. ۲۰</strong>

<strong>شکل۶ .ماشین آلات اکستروژن گرم برای مخلوط های پودری سرمت.(</strong><strong>a</strong><strong> )دهانه اکستروژن.(</strong><strong>b</strong><strong>)پرس فشار کاری تحت خلأ………………………………………………………………………………………………………… ۲۱</strong>

<strong>شکل۷ : شمایی از نورد پودر با تغذیه به روش اشباع شده وآرایش افقی غلتک ها.نسبت تراکم،</strong><strong>h<sub>o</sub>/h<sub>g</sub></strong><strong>  ۲۴</strong>

<strong> شکل۸: فرایند نورد پودر با کشیدن قرقره در میان غلطک های مخصوص پس از اولین عملیات زینترینگ        ۲۴</strong>

<strong>شکل ۹:شمایی ا ز ریخته گری دوغابی پودر فلزی…………………………………………… ۲۶</strong>

<strong>شکل ۱۰ .شمایی از فرایند </strong><strong>MIM</strong><strong> برای سرمت ها………………………………………….. ۳۰</strong>

<strong>شکل ۱۱ .قا لب</strong> <strong>ومکانیزم تزریق برای فرایند </strong><strong>MI M</strong><strong>……………………………………… 31</strong>

<strong>شکل ۱۲:مقیاس تولید </strong><strong> Mg</strong><strong>225(250 تنی) پرس داغ خلا………………………………. ۳۳</strong>

<strong>شکل ۱۳ :سه روش برای اکستروژن گرم مخلوط های پودر.(</strong><strong>a</strong><strong>)روش پودرشل.(</strong><strong>b</strong><strong>)روش شمشال.(</strong><strong>c</strong><strong>)روش قوطی فولادی……………………………………………………………………………………………………. ۳۶</strong>

<strong>شکل ۱۴ :شمایی سیکل نمودار برای موم گدازی با فشار پایین وزینترینگ با فشار بالا.۳۹       </strong>

<strong>شکل ۱۵ :مونتاژ قالب تراوش پره توربین از نوع سرمت…………………………………… ۴۱</strong>

<strong>شکل ۱۶ .شمایی از تشکیل سرمت ها که با صفحه کوچکی محکم شده ودر اثر تراوش حاصل ی گردد.(</strong><strong>a</strong><strong>) تراوش زیرکونیم. (</strong><strong>b</strong><strong>)تراوش آلومینیوم…………………………………………………………………….. ۴۳</strong>

<strong>شکل۱۷ :نیروهای عامل سطح دریک نقطه از فصل مشترک از مایع ساکن روی جامد</strong><strong>   ۴۵      </strong>

<strong>شکل ۱۸ : ریزساختار از سرمت های کاربید تیتانیم زینتر شده در خلا به مدت یکساعت ودمای ۱۴۰۰ درجه ی سانتیگراد(</strong><strong><sup>° F</sup></strong><strong> 2550 ) در گرافیت. </strong>………………………………………………………………. ۴۷

<strong>شکل ۱۹ تاثیر دما روی خصوصیات استحکام ازسرمت های اکسید آلومینیوم </strong><strong>–</strong><strong> کروم   ۵۳</strong>

<strong>شکل ۲۰ :</strong><strong>سختی دمای اتاق سرمت های کاربید  عملیات حرارتی شده با اتصال های فلز آهن دار.       ۶۲</strong>

<strong>شکل ۲۱ : تصویر شفاف شده ذره کاربید  در سرمت با  اتصال فولادی.</strong><strong>……………… ۶۴</strong>

<strong>شکل ۲۲ :سرعت های برش برای ۰٫۰۷۵ میلیمتر(</strong><strong>in</strong><strong> 0.003) تغییرشکل دماغه در مقابل درصد اتمی از اتصال تیتا نیم برای موادها شامل چهار سطوح مختلف از آلومینیوم……………………………………. ۶۹</strong>

<strong>شکل ۲۳ :مقاومت در مقابل تغییرشکل ابزار محتوی کاربید وانادیم ازموادهای ابزار برش شامل ۰ یا ۵ درصد آلومینیوم.مواد برش فولاد ۴۳۴۰ با سختی </strong><strong>HB</strong><strong> 300 ……………………………………… 70</strong>

<strong>شکل ۲۴ :ترکیب مرجح از سرمت های کربونیترید تیتانیم…………………………………. ۷۱</strong>

<strong>شکل ۲۵ :میکروساختار یک نمونه اسپینودال سرمت کربونیترید تیتانیم…………………. ۷۲</strong>

<strong>شکل ۲۶ : شمایی از ریزساختار سرمت کربونیترید تیتانیم…………………………………. ۷۳</strong>

<strong>شکل۲۷ : تاثیرترکیب اتصال فلزدراستحکام گسیختگی عرضی‌از‌سرمت‌کربونیتریدتیتانیم .۷۴</strong>

<strong>شکل۲۸ :مقایسه دامنه خوردگی دونوع سرمت وکاربیدهای سمانته شده هنگام تراشکاری فولاد ۴۳۴۰ ۷۵</strong>

<strong>شکل ۲۹ : تاثیر دما روی خواص حرارتی واستحکام سرمت های کاربید کروم.</strong><strong>…….. ۷۹</strong>

<strong> </strong>

<strong>فهرست جداول</strong>

<strong>عنوان ………………………………… صفحه</strong>

<strong>جدول۱</strong> <strong>:تاریخچه ای از توسعه تولیدات سرمت وبازا ریابی آنها………………………… ۲</strong>

<strong>جدول۲</strong> <strong>.روشهای شکل دادن سرمت…………………………………………………………….. ۸</strong>

<strong>جدول ۳ : مقایسه ای از استحکام گسیختگی عرضی برای کاربیدهای سمانته شده بعد از پرس ایزواستاتیک گرم و زینترینگ فشاری……………………………………………………………………………………….. ۳۹</strong>

<strong>جدول ۴ : مقایسه و خصوصیات از سرمت های اکسید آلومینیوم………………………… ۵۲</strong>

<strong>جدول ۵ :خصوصیات دی اکسید اورانیوم وزمینه دلخواه فلزات درسرمت های سوخت راکتور هسته ای.         ۵۷</strong>

<strong>جدول ۶ :خصوصیات سرمت های کاربید  با اتصال فولادی………………………………. ۶۶</strong>

<strong>جدول ۷ : کاربردهای از سرمت های کاربید  با اتصال فولادی…………………………… ۶۷</strong>

<strong>جدول ۸ : خصوصیات کاربید تنگستن با اتصال فولادی……………………………………. ۷۶</strong>

<strong>جدول ۹ : خصوصیات سرمت های  کاربید کروم……………………………………………. ۷۸</strong>

<strong>جدول ۱۰:خصوصیات از موادهای انتخاب شده جاذب نوترون………………………….. ۸۲</strong>

<strong>جدول ۱۱ :خصوصیات از بوریدهای فلز وسرمت های با پایه بوراید…………………… ۸۵</strong>

<strong> </strong>

<strong>
</strong>

<strong>فصل اول:تعریف و طبقه بندی سرمت ها</strong>

<strong> </strong>

<strong>۱-۱- مقدمه:</strong>

سرمت، نامی اختصاری که در تمام جهان برای ترکیبی همگن که از فلزها یا آلیاژها یا یک یا چند فاز سرامیکی است که متشکل از تقریباً ۱۵ تا ۱۸ درصد از حجم آن است و انحلال پذیری نسبتاً اندکی بین فازهای فلزی و سرامیکی در دمای آماده سازی وجود دارد به کار می رود. تعریفی خوب از کلمه سرامیک را می توان در« فهرست سرامیکی» پیدا کرد . هر نوع محصول غیر عادی، غیر فلزی که در طول ساخت یا استفاده در معرض دمای بالا قرار می گیرد. بطور نمونه، اما نه منحصراً، سرامیک یک اکسید،براید،کاربید فلزی، یا ترکیب یا مخلوطی از چنین موادی است؛ که در آنها آنیونهایی وجود دارد که نقش مهمی در ساختار و خواص اتمی بازی می کند.» با داشتن منبعی خاص در مورد سرمت ها، این تعریف از جزء سرامیکی می تواند تا مرزی گسترش یابد که شامل نیتریدها، کربونیتریدها و سیلیسیدها نیز بشود.

در دیدی وسیع، سرمت ها همانند نوع خاص مواد  سخت و دیرگداز موجود در طبقه کلی، زمینه فلزی کامپوزیت ها هستند. در مقاله های علمی این موضوع پوشش خوبی داده شده است، به ویژه در طیف حجم شکستگی های خاص قابل مقایسه و اجزاء فلزی. در مقام مقایسه با لایه های کامپوزیت،ترکیب فلز و غیر فلز در سرمت ها در مقیاس بسیار ریز اتفاق می افتد.فاز غیر فلزی معمولاً غیر رشته ای است اما تعدادی دانه های ریز غیر هم محور تشکیل یافته که به خوبی در هم پراکنده شده و به زمینه فلزی چسبیده اند. در صورتی که جزء فلزی یا سرامیکی غالباً به صورت رشته‌ای می باشند، ماده باید به عنوان یک ماده ی کامپوزیتی در نظر گرفته شود. اتصال بین فاز غیر فلزی و زمینه فلزی اثرات مهمی را در بین سرمت ها ایجاد می کند؛ این مورد به شدت بر ارتباطات فازی، انحلال پذیری و ویژگی های مرطوب شدن که در ارتباط با اجزاء سرامیکی و فلزی هستند، تاًثیر می گذارد. تفاوت در بین اندازه ی جزء سرامیکی به سیستم و کاربرد آن مربوط است. این میتواند ریزی ۵۰ تا ۱۰۰ میکرومتر باشد، همانگونه که در بعضی از انواع سرمت ها بر پایه ی دی اکسید اورانیوم(<strong>uo<sub>2</sub></strong>) که برای عناصر سوخت راکتور هسته ای استفاده می شوند یا به ریزی ۱ تا ۲ میکرومتر، که در نوع ریز ذرات کاربیدهای سمانته شده وجود دارد. می باشد. در صورتی که جزء سرامیکی، کوچکتر و در اندازه های کمتر می باشد، ماده می تواند به عنوان طبقه ای از آلیاژ مقاوم شده تلقی شود و بنابراین از تعریف مورد قبول برای سرمت ها خارج می شود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سرمت متریال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader