ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی

مشاهده پیش نمایش

گزارش تخلف
50,000تومان
0فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
0 فروش 0 دانشجو

چکیده

باتوجه به اهمیت مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و نقش برجسته منابع انسانی توانمند در موفقیت آنان، هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی می باشد. براین اساس در ابتدا پیشینه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، و متغیر “مدیریت دانش” به عنوان عوامل موثر بر “توانمندسازی منابع انسانی” مورد بررسی قرار گرفت بر همین اساس پرسشنامه ای با هماهنگی و استفاده از نظرات خبرگان طراحی و در اختیار نمونه 240 نفری از جامعه آماری کارکنان شد. داده های جمع آوری شده بعد از کدبندی از طریق آزمون های آماری همبستگی، رگرسیون چندگانه، t تک نمونه ای و تحلیل واریانس فریدمن با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده آن است مدیریت دانش بصورت مستقیم بر توانمندسازی منابع انسانی اثر گذار می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که سطح توانمندی مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی بالاتر از حد میانگین می باشد.

واژگان کلیدی: توانمندسازی، منابع انسانی، دانش، رشد اقتصادی

مقدمه

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب‌ناپذیری است. در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش‌ مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است.سازمان‌های کنوین، اهمیت‌ بیشتری جهت درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان‌ پیشی گرفته‌اند. چنین سازمان‌هایی نیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام«مدیریت دانش» می‌باشند.برخی از سازمان‌ها براین باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوری و فنون می‌توان دانش را مدیریت کرد.

نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه، خلاقیت و نوآوری بزرگ ترین دارایی‌های هر سازمانی محسوب میشود، چرا که هر گونه بهبود و پیشرفت در سیستم های فنی و سازمانی توسط نیروی انسانی صورت می گیرد. توان فکری و اندیشه های کارکنان در سازمان به عنوان سرمایه نهفته و راکد می باشد هر سازمان و مدیریتی بتواند از این سرمایه های نهفته بیشترین استفاده را بکند به همان اندازه امکان رشد و توسعه مُیَسر خواهد شد.

براین اساس جستجوی راه هایی برای افزایش کارآیی و به کارگیری حداکثر توانایی های کارکنان در جهت تحقق هدف های فرد، سازمان و جامعه یکی از موضوعات و دغدغه‌های همیشگی مدیران و صاحب نظران علم مدیریت بوده است؛ تا آنجایی که در سالهای آخیر واژه توانمندسازی به بخشی از زبان روزمره مدیریت تبدیل شده است. سازمان ها به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی، به دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت کارکنان، اعم از کارکنان پیش مقدم تا مدیران سطح بالا، نیازمندند.

جهت تحقق این امر، سازمانها از طریق توانمندسازی منابع انسانی مربوطه به منظور تشویق آنان به ابتکار عمل بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با کم ترین نظارت و انجام وظیفه به عنوان صاحبان سازمان، اقدام می نمایند. عواملی هم چون تغییر در محیط منابع انسانی، افزایش رقابت، نوآوری سریع در فناوری های مورد کاربرد سازمان ها، تقاضای دائمی برای کیفیت بالاتر و قیمت بهتر، افزایش مشکلات زیست محیطی و … ضرورت توجه به این مقوله را افزایش داده است. بنابراین سازمان‌ها نیاز به توانمندسازی منابع انسانی دارند که با کمک آنها در رقابت پیروز شوند، بتوانند بهترین استفاده از فناوری پیشرفته را ارائه دهند، نوآوری ها را بیابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.

از طرف دیگر بنگاه های کوچک و متوسط، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها برعهده دارند. آنها در تمامی اقتصادها، اکثریت عظیمی از بنگاه‌های تجاری را تشکیل میدهند که عهده‌دار ایجاد شغل در جامعه‌اند و یک سوم تا دو سوم حجم معاملات بخش خصوصی در این شرکت‌ها صورت می‌گیرد. اهمیتی که صنایع کوچک در توسعه اقتصادی کشورها دارند، توجه روزافزون سیاست گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته است. اصولاً در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاست‌های مربوط به منظور کاهش فقر و ایجاد اشتغال، از مهم ترین اولویت های توسعه دولت ها محسوب میشود.

میزان موفقیت دولت ها در فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی که بخش اعظم آنها درچارچوب تاثیر مدیریت دانش برتوانمندسازی منابع انسانی می باشند، بستگی دارد. که سهم مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می نماید. براین اساس، با توجه به تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش برجسته و توانمند در موفقیت آنان دارد.

سرعت تغییر و پیشرفت در فن آوری‌ها بسیار بیشتر از زمان مورد نیاز برای تربیت افراد متخصص، برگزاری دوره‌های آموزشی و توسعه منابع انسانی است. نه تنها فن آوری با سرعت بسیار بالایی تغییر می‌کند بلکه محصولات، خطوط تولید و قوانین هم از این رویه پیروی می‌نمایند. بر این اساس، بر روی سرعت بخشیدن به تولید دانش و همگانی کردن آن تمرکز صورت گرفته‌است. مدیریت دانش مقوله ایست که پاسخ این پرسش را می‌دهد.

پیش از بحث در این مورد اصل قضیه -فرآیندهای مدیریت دانش – لغات و کلمات کلیدی، مدیریت دانش که از این پس آن را KM می‌نامیم، و برخی فاکتورهای مهم و موثر آن معرفی می‌شوند. هدف، ایجاد یک دید کلی از موضوع و و موارد مربوط به آن است. اگر چه هر سازمان به شکلی از آغاز با دانش درگیر بوده ولی این بدین معنی نیست که کنترل و هدایت فرآیندهای دانش محور امری آسان است. سازمان‌ها نمی‌توانند به شکل صحیح دانش را مدیریت کنند چرا که دانش افراد به صورت درونی و تلویحی است؛ اگرچه می‌توانند محیط عملیاتی را به منظور توسعه و اشتراک اطلاعات (Information) مدیریت کنند.

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه. 2

بیان مساله. 4

تعریف متغیرهای تحقیق. 6

متغیر وابسته. 6

متغیر مستقل. 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 8

مروری بر پیشینه تحقیق. 8

مدیریت دانش… 13

مفهوم و تعریف مدیریت دانش… 14

چالش‌های مدیریت دانش… 17

نیاز به حمایت از دانش ضمنی افراد 18

ضرورت توجه به ویژگی‌های خاص هر کاربر 19

مؤلفه‌های مدیریت دانش… 20

فرهنگ در مدیریت دانش… 20

فرایند مدیریت دانش… 22

آمادگی برای مدیریت دانش… 26

شکلهای صریح و ضمنی دانش… 27

الف: دانش ضمنی (پنهان) 27

تعاریف دانش ضمنی. 27

اهمیت و ویژگی دانش ضمنی. 28

ابعاد دانش ضمنی. 29

کارکرد دانش ضمنی. 30

مصادیق دانش ضمنی. 31

انتقال دانش ضمنی به دانش صریح. 32

مکانیسم تعاملی دانش ضمنی. 33

ب: دانش صریح (آشکار) 36

جامعه پذیری (Socialization) 37

بیرونی سازی (Externalization.. 37

ترکیب (Combination) 38

درونی سازی (Internalization) 38

مدیریت دانش جامع. 39

مدیریت دانش ناب.. 39

راهبردهای مدیریت دانش… 39

عناصر مدیریت دانش… 40

مراحل عملیاتی کردن مدیریت دانش ‌ (مراحل پیاده‌سازی) 41

آموزش مفاهیم و جلب نظر مدیران. 41

عوامل موفقیت مدیریت دانش… 43

عوامل عدم موفقیت مدیریت دانش… 46

مدل‌های مدیریت دانش… 46 ‌

اهداف مدیریت دانش… 50

مدیریت دانش در منابع انسانی. 50

توانمندسازی نیروی انسانی. 51

مفهوم توانمند سازی. 54

ابعاد توانمند سازی. 56

عوامل موثر بر تواناسازی کارکنان. 57

ضرورت و اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی. 57

استراتژی های توانمند سازی. 58

1: افزایش آگاهی جمعی از طریق داستانگویی. 58

2: آموزش مهارتهای حل مسئله. 59

3: آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع. 59

اقدامات عملی برای توانمند کردن کارکنان. 60

مزایای توانمند سازی نیروی انسانی. 62

عوامل موثر برتوانمند سازی. 63

الف- احساس شایستگی. 63

ب- احساس خود مختاری. 64

ج- احساس موثر بودن. 64

د- احساس معنی دار بودن. 64

الگوهای توانمند سازی. 65

  1. دانش و مهارت کارکنان. 66
  2. اعتماد 66
  3. ارتباطات.. 66
  4. انگیزه 64

مدل سازه‌های اثر بخشی. 68

الف: متغییرهای علّی. 69

ب – متغیرهای واسط.. 69

سهیم کردن کارکنان در اطلاعات سازمانی. 70

1.تعیین قلمرو خودگردانی. 70

2.شکل دهی تیمهای خودگردان. 71

3.مدیریت توانمند. 72

ج – متغیرهای بازده 72

عوامل سوق دهنده 73

  1. مشتری مداری. 73
  2. کارآیی سازمان از حیث دخل و خرج. 72
  3. چابکی و انعطاف پذیری. 74
  4. حرکت پیوسته بسوی بهبود 74

عوامل باز دارنده 74

فرایند راهبردی توانمندسازی منابع انسانی. 76

فرایند استراتژیک.. 76

فرایند تجزیه و تحلیل وضعیت منابع انسانی. 77

تجزیه و تحلیل سازمانی. 78

فرایند توانمندسازی منابع انسانی. 79

الزامات برنامه های توانمند سازی. 81

ایجاد انتظارات صریح و واقع بینانه. 81

تاکید بر اهمیت توان افزایی. 82

به حداقل رسانی بوروکراسی. 82

تفویض اختیار 82

چالشهای موجود در توانا سازی کارکنان. 83

الف: چالشهای مدیریتی. 83

عدم باور پذیری. 83

تهدید امنیت مدیریتی. 83

عدم تخصیص اعتبارات کافی. 83

چالشهای پیامدی. 84

تغییر سبک مدیریتی. 84

تغییر عملکرد کارکنان. 84

تغییر ساختار سازمانی. 84

دستاوردهای برنامه های توانمندسازی. 85

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه. 87

روش اجرای تحقیق. 87

طرح پژوهش… 88

جامعه آماری. 88

نمونه و روش نمونه گیری. 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه. 93

یافته ها 93

جدول شماره 1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان. 92

جدول شماره 2- فراوانی و درصد فراوانی مؤلفه های مورد بررسی در بحث بحرانی بودن. 94

جدول شماره 3- فراوانی و درصد فراوانی مؤلفه های مورد بررسی در بحث بحرانی بودن. 95

جدول شماره 4- مقدارضریب همبستگی پیرسون و نتایج فرضیه ها در مؤلفه های مورد بررسی. 96

جدول شماره 5- رگرسیون گام به گام فاکتورهای مورد بررسی. 97

جدول شماره 6 – تجزیه علیت مولفه های مورد بررسی که وارد مدل رگرسیونی خطی شدند. 99

فصل پنج: نتیجه گیری

مقدمه. 102

نتایج فرضیه تحقیق. 103

نتیجه گیری. 104

پیشنهادات.. 104

منابع. 105

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader